Udržet chod neziskové organizace je o umění hledat nové cesty, říká Anna Burdová

19. leden 2022

Projekt Návštěvy POTMĚ odstartoval před čtyřmi lety, před dvěma lety zasáhla Česko pandemie. Jak se službě, která propojuje zrakově hendikepované se seniory, během přísných epidemiologických opatření vedlo? Jakými aktivitami opentlili své poslání, tedy zajistit seniorům kvalitně strávený čas bez pocitu osamění, jemuž byli vystaveni? Odpovědi najdete v našem rozhovoru s Annou Burdovou, která se v Návštěvách POTMĚ věnuje komunikaci s médii a koordinuje projekt v rámci Prahy.

Polovinu Vaší existence musíte fungovat v nepříznivých podmínkách, protože pracujete zrovna s tou nejrizikovější skupinou seniorů.

To je pravda, musím ale podotknout, že v prvních dvou letech fungování jsme byli součástí Nadačního fondu Českého rozhlasu a šlo o projekt financovaný z dotací MPSV a evropských fondů. Projekt byl završen v září 2019 a od října téhož roku jsme s pomocí NF ČRo vstoupili do nové etapy samostatné existence. Založili jsme neziskovou organizaci Spolu s vámi, pod jejíž hlavičkou jsme pokračovali v provozování služby Návštěvy POTMĚ. V březnu 2020 pak přišla první protikoronavirová opatření. Ten křest ohněm tedy přišel v začátku naší samostatné existence. V prvních týdnech jsme vůbec nevěděli, co bude dál, protože veškerá zařízení pro seniory se nám uzavřela. Mohli jsme jen doufat, že to nepotrvá dlouho. Protože jsme s našimi klienty v tu dobu byli v kontaktu jen po telefonu, přivedlo nás to k myšlence vytvořit linku Návštěvy po telefonu, na které bychom byli k dispozici i dalším seniorům, nejen stálým klientům. Linka se ujala a vznikla nová služba. První vlna opatření se pak začala uvolňovat v průběhu května a června a my se postupně vrátili k fyzickým návštěvám, takže se léto neslo v optimistickém duchu. V říjnu se ale vše opakovalo, a to už jsme se začali obávat, jak dlouho všechno potrvá a co přinese rok 2021. 

Dá se na něco takového po skoro dvou letech nějak zvyknout?

Ne, to asi ani nesmíte. Když se snažíte udržet chod neziskové organizace, jde spíš o to, umět hledat nové cesty. My všichni v týmu máme k Návštěvám POTMĚ silnou citovou vazbu a chtěli jsme je udržet za každou cenu. Proto jsme byli neustále v kontaktu a radili se, co budeme dělat dál. Každý přišel s vlastním nápadem a vzájemně jsme se motivovali, protože jsme viděli, že ty cesty jsou, jen se jimi musíme takříkajíc prosekat. Začaly vznikat nové služby. Vedle Návštěv po telefonu jsme se zaměřili na rozvoj workshopů s tematikou života se zrakovým handicapem, které u nás začaly poptávat příměstské tábory, školy a další organizace, zároveň jsme pracovali na strategii, jak o sobě dát lépe vědět veřejnosti, na fundraisingu, využívali jsme čas k dalšímu sebevzdělávání atd.  

Můžete ještě víc popsat linku Návštěvy po telefonu?

Každý návštěvník byl po celou dobu v pravidelném telefonickém kontaktu se svými stálými klienty a k tomu jsme se střídali na lince. Každý návštěvník v určitých časových oknech držel tzv. pohotovost na lince. Senioři volali, měli zájem popovídat si, někteří zavolali jednou, jiní volali opakovaně. Největší nápor hovorů byl v době, kdy se spustila registrace k očkování a starší lidé hledali informace, kde se dalo. Spousta z nich na tom opravdu byla psychicky špatně, takže se nám často hodily poznatky z kurzu krizové intervence. Snažili jsme se je podpořit na duchu i prakticky, kdy jsme jim vyhledávali či zprostředkovávali kontakty na organizace, které by jim v různých životních situacích mohly pomoct. Takže ani během lockdownů jsme neseděli s rukama v klíně. 

Jaká jste museli udělat opatření mezi svým týmem a návštěvníky, abyste mohli dál v činnosti pokračovat?

Dělali jsme a děláme opatření, jaká jsou vyžadována, případně jaká vyžadují zařízení, do kterých naši návštěvníci docházejí. Všichni jsme byli vybaveni respirátory a desinfekcí, většina našich návštěvníků je očkovaná a před návštěvami si z vlastní iniciativy nechávají dělat antigenní testy, nebo, vyžaduje-li to klientské zařízení, procházejí PCR testy na místě. Protože zimní měsíce chceme stejně jako v loňském roce věnovat přípravám na další sezónu a rozjezd nových projektů, případné zpřísnění opatření by neznamenalo, že bychom neměli co na práci. 

Tým Návštěv POTMĚ

Myslím, že Vaše služba musí být během pandemie, kdy zejména starší lidé jsou nejvíc zasažení samotou, zcela nedocenitelná. Zaznamenali jste větší poptávku po návštěvách?

Větší poptávka je hlavně ze strany domovů pro seniory, Alzheimer center a dalších zařízení, která poptávají skupinový program. Letos nám dokonce několik klientů přibylo. Individuální zájemci, senioři v domácnostech či v bytech s pečovatelskou službou, sice o návštěvy zájem mají, ale ne každý si může dovolit službu zaplatit přesto, že ceny držíme v takové hladině, aby byly co nejnižší a přitom udržitelné pro fungování naší organizace. Samozřejmě počítáme také s tím, že se nemálo seniorů z pochopitelných důvodů obává pustit si někoho neznámého do soukromí. Proto jsme třeba v prosinci pilotně spustili službu setkávání v kavárně Radiocafé, aby případní zájemci mohli přijít za námi a cítili se bezpečněji mezi dalšími lidmi. Samozřejmě jde ale o trochu jinou cílovou skupinu, o aktivnější seniory, kteří za námi můžou přijít. Abychom se dostali k těm, co mají např. omezenou možnost pohybu, rádi bychom v příštím roce spustili další projekt, který by nás s nimi měl sblížit. Naším cílem totiž je zvýšit počet individuálních klientů, protože právě to byl impuls, který před čtyřmi lety vedl k zavedení služby Návštěvy POTMĚ. Být nablízku seniorům, kterým hrozí samota. 

Spoustu činností v různých sférách se během posledního roku a půl přesunulo do online prostředí. Máte klienty, kteří těchto technologií využívají? 

Máme možnost „navštěvovat“ klienty i online, třeba přes Google Meet nebo ZOOM, ale poptávka po této formě nebyla a není. Většině našich klientů je přes 80 let a nejdostupnější je pro ně komunikace po telefonu, z čehož jsme vycházeli, když jsme spouštěli službu Návštěv po telefonu. Online setkávání jsme nabízeli zařízením pro seniory, kde klientům s ovládáním tabletů, chytrých telefonů a počítačů může pomoct personál. Ale tam, kde se tímto způsobem snažili propojit seniory s vnějším světem, využívali své omezené časové a technické možnosti, aby klienty propojovali primárně s rodinou. 

Kolik vlastně teď klientů a návštěvníků máte? 

Máme radost, že nám letos do týmu přibyli dva noví Návštěvníci, kteří úžasně zapadli a mezi klienty se těší velké oblibě. Nyní je nás tedy celkem jedenáct. Přesný počet klientů vám z hlavy neřeknu, protože navštěvujeme řadu zařízení v Praze, Plzni, v Brně, Olomouci, Liberci nebo Českých Budějovicích, může jich tak být zhruba třicet, a k tomu máme ještě několik individuálních klientů, za nimiž návštěvníci docházejí domů. 

Jaké další novinky bychom mohli z Vašeho fungování za poslední dobu vypíchnout? Vím, že stále spolupracujete s Vaší mateřskou organizací Nadačním fondem Českého rozhlasu a často pro ně připravujete workshopy. 

NF ČRo nám občas nějaké workshopy zprostředkuje, to je pravda. V září a říjnu to například byly workshopy pro střední školy, které se zapojily do sbírkových dnů Světlušky. Pro jejich studenty jsme připravili několik workshopů, během nichž se seznámili se specifiky života se zrakovým postižením, dozvěděli se, jak komunikovat s nevidomým či slabozrakým člověkem, jaké kompenzační pomůcky nám pomáhají a podobně.  

Nabízíte workshopy i jiným institucím? 

Ano, je to jedna ze služeb, které jsme zavedli v prvním roce naší samostatné existence. Stejné workshopy, jak jsem je popsala v předešlé odpovědi, děláme i pro základní školy, v létě pro příměstské tábory, poptávají je u nás i firmy a úřady, které mezi svými klienty mohou mít a mají zrakově handicapované. Letos jsme měli velkou poptávku a odvedli jsme desítky hodin workshopů jak v Praze, tak i v Plzni, Blansku, Českých Budějovicích a dalších městech. Máme radost, že je o workshopy zájem, a můžeme tak přispívat k odstraňování mýtů o lidech se zrakovým postižením a komunikačních bariér mezi nimi a „zdravými“.

 S jakými plány pak vyhlížíte rok 2022?

Už jsem to trošku naťukla. Chceme se více dostat mezi seniory a získat individuální klienty, za kterými bychom mohli docházet do jejich domovů. Chceme pokračovat v našich workshopech, které se nám letos krásně rozjely a na které máme poptávku už i ze státní správy.Spustit audio