Organizační a režimová opatření

12. říjen 2021

Světlo pro Světlušku, 23. října 2021

Opatření vycházejí z aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví v oblasti kultury. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu organizačních a režimových opatření akce v závislosti na změně mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Každý host se při vstupu do místa konání akce zavazuje dodržovat pravidla daná těmito opatřeními.

Vstup na akci bude povolen pouze osobám:

  • s negativním antigenním testem ne starším než 72 hodin nebo PCR testem ne starším než 7 dní
  • s ukončeným očkováním proti COVID-19 s certifikátem: https://ocko.uzis.cz/
  • po prodělaném onemocnění COVID-19 s certifikátem: https://ocko.uzis.cz/

Podmínka doložení bezinfekčnosti jedním z výše uvedených způsobů je platná pro všechny osoby starší 6 let.

V rámci akce je vyžadovaná ochrana nosu a úst ve vnitřních prostorech (např. šatny, toalety) a ve venkovních prostorech, kde je obtížné dodržet doporučené rozestupy 1,5 m (např. kontrola bezinfekčnosti, kontrola vstupenek).

Šatny a toalety jsou v rámci akce bez omezení za dodržení zvýšených hygienických opatření.

 V Praze dne 12. 10. 2021

Spustit audio