Od reliéfních knih k mluvícím kamerám

13. listopad 2020

Každoročně slavíme 13. listopadu mezinárodní den nevidomých. Ten je věnován na památku výročí úmrtí zakladatele první školy pro nevidomé – pana Valentina Haüy, který se výrazně zasloužil o začleňování zrakově postižených do společnosti. Tehdy ještě pomocí výuky z reliéfních knih a učebnic. Z šíře portfolia, které usnadňuje fungování nevidomých dnes, by byl pan Valentina nadšen. Technologický boom otevírá dveře i k pomoci zrakově postiženým. Víte, jakými směry se pokrok ubírá?

Aplikace a počítačové hry

„Na prvním místě bych s ohledem na současnou situaci a z ní vyplývající změnu způsobu komunikace rozhodně zmínil nejrůznější aplikace pro online komunikaci na dálku. Zatímco před rokem zajímaly pouze několik málo uživatelů, dnes jsou pro řadu lidí nepostradatelné. Díky nim a dostačující míře zpřístupnění jejich rozhraní může řada zrakově postižených zůstat i nadále aktivně zapojena do pracovního či vzdělávacího procesu a být v kontaktu s kolegy, přáteli či zákazníky,“ hodnotí současný vývoj IT specialista Radek Pavlíček a vzpomíná také na aktuální dění na poli počítačových her: „Vývojáři se k přístupnosti začínají stavět seriózně a pomalu objevují mainstreamové hry respektující principy univerzálního designu, a umožňující tak zrakově postiženým hráčům to, co bylo před pár lety nepředstavitelné. Totiž plnohodnotně si zahrát hru, která není vyvinuta speciálně pro zrakově postižené. První takovou vlaštovou je The Last of Us Part II.“

Operativní zákroky

Neustálý vývoj se odehrává také v lékařství. Převratnou změnou v posledních dvaceti letech jsou především laserové operace, které umožňují zejména korekci dioptrických vad. V poslední však velký rozvoj zaznamenáváme v oblasti techniky a technologie i v rámci komplikovanějších zákroků. "K posunu technologií dochází například pro nitrooční zákroky na rohovce. V tomto případě se jedná například o transplantaci membrány části rohovky, která vytlačuje nutnost transplantovat celou rohovku. Snáze operovat lze i šedý zákal, dnes se jedná o již minimálně invazivní zákrok s velkými možnostmi korekce celé řady optických vad. Velmi komplikované stavy se řeší snáze a bezpečněji, než tomu bylo dříve, i v případě onemocnění sítnice," vysvětluje doc. MUDr. Libor Hejsek PH.D, FEBO, viceprezident vitreoretinální společnosti a konzultant oční kliniky Lexum

Přístupnost a chytří pomocníci

Vidící uživatel internetu si umí jen těžko představit, jak obtížný je pohyb na jakémkoli webu bez možnosti prohlížení a intuitivního proklikávání. Přístupnost pro zrakově i jinak hendikepované představuje stálý problém, na který firmy reagují poměrně pomalu. Skvělým příkladem v odstraňování bariér však může jít například online supermarket rohlík.cz, který web plně zpřístupnil už v roce 2019. Ve šlépějích mu kráčí například pragmatické portály volby.cz nebo onlinescitani.cz, na kterých se bude zrakově postižený rovněž pohybovat snadno.

A jaké jsou aktuálně nejmodernější technologické vychytávky?

OrCam MyEye Drobná kamerka velikosti palce, kterou lze pomocí magnetu připojit k brýlím. Dokáže předčítat tištěný text a rozpoznávat barvy, bankovky i obličeje. Kamera pomocí gest nebo dotyku snímá prostor před sebou a pomocí umělé inteligence zprostředkovává zrakové vjemy do mluveného slova.

BlindShell Touch – Slovy výrobce se jedná o aktuálně nejchytřejší mobilní telefon pro nevidomé a slabozraké – uživatelům nabízí dotykový displej a více než 30 funkcí a aplikací.

Right-Hear – Vychytaná aplikace umožňující zrakově postiženým lepší orientaci v prostoru. Uživateli radí a nahlas říká, kterým směrem se co v daném interiéru nachází.

Tak co myslíte, z čeho by měl pan Valentin největší radost?

 

Spustit audio