Návštěvy POTMĚ přechází v zapsaný ústav Spolu, z. ú.

Návštěvy POTMĚ

Návštěvy POTMĚ zprostředkovávájí již rok a půl navštěvování seniorů i plnohodnotná pracovní místa těžce zrakově postiženým. Od března 2018 se do projektu zapojilo celkem 27 zrakově postižených, kteří se 700 seniory strávili více než 2500 hodin plných vyprávění, zpěvu, procházek a dalších aktivit. Návštěvy POTMĚ přecházejí nyní za trvající podpory Nadačního fondu Českého rozhlasu v zapsaný ústav Spolu, z. ú.. Ten zakládají sami zrakově postižení.

Počátkem října dochází ke změně poskytovatele služby, kterým se stává zapsaný ústav Spolu, z. ú. „Návštěvy POTMĚ jsme před dvěma lety stavěli tak, aby byla služba, a hlavně tým lidí, kteří službu realizují, připravena na samostatný provoz. Od června tohoto roku přebírají kolegyně z Návštěv POTMĚ veškerou agendu spojenou s provozem služby, vedením týmu, marketingem i komunikací s klienty. Jsem si jistá, že vzniká naprosto unikátní sociální podnik, který vedou a provozují pouze lidé se zrakovým postižením a který současně adresuje jeden z nejpalčivějších společenských problémů, samotu seniorů. Nadační fond bude tým nově vzniklé organizace Spolui nadále podporovat. Jsem na kolegy a kolegyně z Návštěv POTMĚ nesmírně pyšná,“ vysvětluje změnu ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu a ředitelka Návštěv POTMĚ Gabriela Drastichová.

Služba se pro seniory v pobytových zařízeních bude pohybovat v rozmezí od 180 korun do 230 korun. V případě, že službu objedná rodinný pečující pro své rodiče či prarodiče, jsou první tři návštěvy zdarma a další se bude hradit částkou 250 korun za hodinu. „Je pro nás výzva postavit se na vlastní nohy a vytvořit z projektu fungující podnik. Dostáváme neopakovatelnou možnost ukázat, co v nás je. Každý se navíc vedle práce návštěvníka můžeme ujmout funkce odpovídající původnímu profesnímu zaměření a zájmům, ať už je to PR, nebo management. Zároveň si moc vážíme toho, že Nadační fond Českého rozhlasu nám věří a rozhodl se postavit se za nás i v nadcházejícím období,“ dodává Burdová.

Návštěvy POTMĚ zaznamenaly za dobu svého fungování celospolečenský přesah. Reagují mimo jiné totiž na problematiku stárnoucí společnosti, a ulehčují tak ženám a mužům tzv. sendvičové generace, kteří pečují o své blízké a potýkají se s fyzickým i psychickým vyčerpáním. Zrakově postižení díky vlastním zkušenostem a pravidelnému vzájemnému kontaktu dokážou navíc včas rozpoznat a podchytit úbytek zraku i sluchu u seniora a navrhnout vhodná řešení.