Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje mimořádné grantové řízení pro organizace

Workshop Agora 2018

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje mimořádné grantové  řízení pro organizace. V rámci mimořádného grantového řízení mohou žadatelé podávat žádosti v programech Krok za krokem a Technologie se Světluškou. 

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje mimořádné grantové řízení pro organizace. V rámci mimořádného grantového řízení mohou žadatelé podávat žádosti v těchto grantových programech:

  1. Krok za krokem – speciálně oblast odborného vzdělávání pracovníků v organizacích pomáhajících osobám s těžkým postižením zraku
  2. Technologie se Světluškou - využití moderních technologií ve vzdělávání lidí s těžkým postižením zraku

Mimořádné grantové řízení se řídí stejnými pravidly jako hlavní grantové řízení viz pravidla a postup.

Žádosti se přijímají pouze elektronickou formou v grantovém programu TsS nebo KzK, a to skrze online formulář dostupný zde.

Harmonogram mimořádného grantového řízení

15. 4. – 30.  4. 2019 příjem žádostí

3. 5. – 15. 5. 2019 hodnocení grantovou komisí

Od 16. 5. Vyhlašování výsledků a příprava smluv k podpisu

Každá organizace či právní subjekt může podat maximálně 1 žádost do mimořádného grantového řízení pro rok 2019, přičemž 1 žádost se týká pouze jednoho z příslušných grantových programů.

Do mimořádného grantového řízení se může přihlásit i žadatel, který již úspěšně podal žádost v hlavním grantovém řízení v letošním roce.

Pro více informaci se obracejte na:

Monika Pailová

Koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
monika.pailova@rozhlas.cz
739 679 576