Když závěť pomáhá

12. říjen 2021

Na 13. října připadá Mezinárodní den závětí, který připomíná lidem po celém světě význam poslední vůle a možnost věnování peněz či jiných darů na dobročinné účely. I na Světlušku pamatovalo za posledních pět let mnoho štědrých dárců a dárkyní, pro které bylo automatické pomáhat nejen v průběhu života, ale i po něm. Za to jim patří náš veliký dík.

Závěťové dary, které za posledních 5 let Světluška přijala, byly dary, o kterých jsme se dozvěděli až po smrti dárce. I proto s sebou každé oznámení daru odkazem ze závěti nese zármutek z odchodu a současně hlubokou úctu k zesnulému a jeho či její vůli zanechat stopu, vzpomínku a nechat svůj odkaz žít dál v životech druhých. Osobně jsem byla u vyřizování třech darů ze závěti a každý s sebou nesl osobitý příběh, který jsme rozplétali při čtení poslední vůle nebo z rozhovoru s pozůstalými. Ve všech třech příbězích je silné pouto k Českému rozhlasu a důvěra v něj nebo pouto přímo k Nadačnímu fondu a Světlušce, protože ona provázela dárce v průběhu života. Dar ze závěti není impulzivním rozhodnutím dárce, je to vyústění života, promyšlené a ušlechtilé rozhodnutí."
Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu

Za posledních 5 let přijala Světluška 7 darů v hodnotě 4 452 000 Kč. Děkujeme.

Spustit audio