Hlavní grantové řízení 2019

Středisko pro ranou péči

19. října 2018 jsme ukončili příjem žádostí do Hlavního grantového řízení pro organizace.

Na rozdělení finančních prostředků ze sbírky Světluška dohlíží Rada nezávislých odborníků a o výsledcích budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 28.2.2019.

Žádost o nadační příspěvek bylo možné předložit v rámci těchto grantových programů: Krok za krokem, Cesty ke společnému světu, Každý něco dokáže a Technologie se Světluškou.

Nadační fond Českého rozhlasu v Hlavním grantovém řízení pro rok 2019 dává prioritu žádostem v těchto oblastech: raná péče, vzdělávání, zaměstnávání nevidomých.

Pro více informací ohledně grantového řízení se obracejte na:

Monika Pailová
Koordinátorka nadačních příspěvků pro organizace
monika.pailova@rozhlas.cz
739 679 576